Missie en visie

Onze missie

Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen graag zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent op de eerste plaats dat we goed moeten luisteren naar hun wensen en behoeften. Naar hún ideeën over welke zorg het beste past bij hun levenswijze. Daarnaast willen zij graag kwalitatief hoogwaardige zorg; professionele zorg die bijdraagt aan hun welzijn en welbevinden.

Onze visie

Akfa Thuiszorg wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt.

Aan jonge en aankomende zorgprofessionals wil Akfa Thuiszorg de mogelijkheid bieden zich binnen ons bedrijf vanuit hun eigen vakkennis in een open werkomgeving verder te ontwikkelen en te ontplooien.